The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Články

Verejné obstarávanie

verej obst defPROFIL VEREJNÉHO OBSTARÁVATEĽA:

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov je verejným obstarávateľom podľa §7 ods.1 písm. b)  zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“). Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov a poskytovanie služieb realizuje verejný obstarávateľ  v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.

 IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE:

Názov organizácie: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov 
Sídlo: Benediktiho 5, 811 05 Bratislava 
IČO: 22665234 
Štatutárny zástupca: PhDr. Ján Riapoš, PhD., predseda

 

AKTUÁLNE VÝZVY:

Nie sú aktuálne žiadne výzvy.

 

UKONČENÉ VEREJNÉ OBSTARÁVANIA:

V zmysle zákona o verejnom obstarávaní nerealizovalo občianske združenie v roku 2015 žiadne verejné obstarávania.

 

 

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!