The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Nový registračný systém SZTPŠ

registrácieSlovenský zväz telesne postihnutých športovcov rozbieha od roku 2015 nový registračný systém svojich členov. Pod názvom RegiSPORT prinesie prostredie uživateľského systému, pričom softvér má podobu internetovej stránky a bude funkčný vo všetkých dostupných prehliadačoch.

RegiSPORT sa skladá z troch úrovní: 1. všeobecne dostupná webstránka, 2. informačný systém na úrovni prístupu štatutárov členských organizácií, 3. informačný systém na úrovni administrátora, zodpovedného za registrácie SZTPŠ.

Do konca mesiaca január boli všetky členské organizácie SZTPŠ písomne požiadané o zaslanie dotazníka aktualizácie registrácií SZTPŠ. Tieto údaje budú vložené do systému a približne v polovici mesiaca február bude štatutárom členských organizácií pridelené prihlasovacie meno a heslo do systému tak, aby mohli vykonať registráciu jednotlivých členov svojho klubu (športovcov, funkcionárov, trénerov, asistentov, rozhodcov...). Vykonávať sa bude registrácia všetkých členov, teda aj tých, ktorí v súčasnom období majú platný starý registrečný preukaz. Všetci nanovo zaregistrovaní členovia dostanú už nový registračný preukaz, ktorý spĺňa štandard Eurocard a bude opatrený okrem fotky a základných údajov aj QR kódom, ktorý sprostredkuje viacero funkcií použitia preukazu - od zliav v zariadeniach SZTPŠ až po možnosť elektronickej registrácie na pretekoch a súťažiach. Starý registračný preukaz bude platiť ešte do 30.6.2015, po tomto dátume bude akceptovaný už len nový registračný preukaz. To znamená, že štatutári členských organizácií SZTPŠ budú mať čas vyše štyroch mesiacov na to, aby nové registrácie svojich členov zrealizovali.

O presných zásadách nového systému registrácií Vás budeme ešte podrobne informovať.

Tlačivo na aktualizáciu dát členských organizácií SZTPŠ, ktoré treba odovzdať do konca mesiaca január, nájdete v sekcii Registrácie v spodnej časti našej web stránky, alebo si ho môžete stiahnuť **TU**

 

Vysvetlenie k formuláru aktualizácií (doručiť do 31.1.2015):

1.       Dôležité je, aby boli informácie presné a úplné

2.       Veľmi dôležitým údajom je e-mail štatutára – ten bude slúžiť ako uživateľské meno pre vstup do systému – bez neho nie je možné zaregistrovať individuálnych členov, ani pracovať v systéme

3.       Počet aktívnych členov v 4. oddieli – Ostatné údaje – štatutár vyplní číslo, koľko členov (športovcov, funkcionárov, asistentov, rozhodcov...) s registračným preukazom SZTPŠ je podľa jeho vedomosti aktívnych - t.z. ešte vyvíja nejakú činnosť (chceme tak odfiltrovať ľudí, ktorým bol registračný preukaz síce vydaný napr. pred 15 rokmi, ale už 5-10 rokov nič nerobia)

4.       Keďže z hľadiska právnej ochrany je dôležitá skutočnosť, že za údaje uvedené v dotazníku zodpovedá štatutár, je potrebné, aby formulár štatutár skontroloval a potvrdil správnosť a úplnosť údajov svojim podpisom.

 

Pavel Bílik, registrácie SZTPŠ

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!