The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Leto 2015 opäť v znamení talentov!

baner HT 2015Jednou z dôležitých oblastí pôsobnosti Slovenského paralympijského výboru je aj starostlivosť o športové aktivity zdravotne znevýhodnenej mládeže. Záujem o mladú generáciu je prirodzený, veď takmer vo všetkých našich úspešných paralympijských športoch treba pomýšľať aj na postupnú generačnú výmenu.

Letné športové kempy zdravotne znevýhodnenej mládeže pod názvom „Hľadáme talenty“ už majú za sebou naozaj bohatú tradíciu a mnohí súčasní reprezentanti v paralympíjskom hnutí začínali so športom práve v športových kempoch na Remate. Preto už tradične v prázdninových letných mesiacoch pripravujeme v stredisku športu zdravotne znevýhodnených na Remate podmienky pre deti z celého Slovenska, aby tu v lone prekrásnej prírody mohli stráviť týždeň plný pohybu, športových aktivít, besied, prezentácií a všadeprítomnej dobrej nálady a tímovej súdržnosti.

 Tohtoročné letné športové kempy sa uskutočnia v 3 termínoch:

 1. kemp: 5. - 11. júla 2015

 2. kemp: 2. – 8. augusta 2015

 Uzávierka prihlášok na prvé dva kempy je do piatku 19. júna 2015!

 3. nadstavbový kemp: 16. – 22. augusta 2015

 Uzávierka prihlášok pre tretí, nadstavbový kemp je do piatku 10. júla 2015!

 Každý rok je o športové kempy veľký záujem a uspokojiť všetkých záujemcov o ne je veľmi náročné. Preto je dôležité splniť všetky podmienky účasti a prihlášku podať radšej skôr, nakoľko dátum jej podania je jedným z kritérií výberu.

Prvý a druhý športový kemp bude určený pre zdravotne znevýhodnené deti a mládež, ktoré sa takejto športovej aktivity ešte v minulosti nezúčastnili. Tomu bude zodpovedať aj program kempu, v ktorom budú mať jeho účastníci možnosť každý deň sa oboznámiť s dvomi novými športovými odvetviami. Absolvujú ukážky týchto športov, improvizovaný tréning, či súťaž. Športovými aktivitami ich budú už tradične sprevádzať naši úspešní paralympionici. Osobnosti ako Veronika Vadovičová, Jakub Krako a mnohí ďalší dodávajú každoročne mladým účastníkom nielen obrovskú motiváciu, ale aj zdravý pohľad na život a úspešnú realizáciu v ňom. Prvé dva kempy sú hradené v plnom rozsahu z prostriedkov Slovenského paralympijského výboru, účastníci si musia zabezpečiť iba dopravu do miesta konania kempu.

 Podmienky účasti na 1. a 2. kempe:

 -              zdravotné znevýhodnenie

 -              vek do 18. rokov vrátane

 -              v prípade osoby, vyžadujúcej osobnú asistenciu, účasť rodiča, či asistenta

 -              bez účasti na predchádzajúcich aktivitách „Hľadáme talenty“ v minulom období

 

Tretí nadstavbový kemp bude obsahovo zameraný na mladých športovcov, ktorí už v minulosti absolvovali základný motivačný kemp a majú už prvé skúsenosti so športom. Tento krát bude okrem všeobecného rozvoja pohybových schopností zameraný tak trochu adrenalínovo, pričom sa účastníci môžu stretnúť s aktivitami ako paint-ball, jazda na koni, či základy skalolezectva a pobytu v prírodnom prostredí.  Na jeho programe bude aj zdokonaľovanie sa vo vybraných športových odvetviach, ktoré ich posunie od základov k plnohodnotnému športovému tréningu. Tento kemp je hradený z prostriedkov Slovenského paralympijského výboru iba čiastočne, preto je potrebné uhradiť účastnícky poplatok vo výške 120 €, pričom jeden rodič, či asistent k dieťaťu s požiadavkou na osobnú asistenciu má účasť na kempe zdarma.

 Podmienky účasti na 3. nadstavbovom kempe:

 -              zdravotné znevýhodnenie

 -              vek do 23. rokov vrátane

 -              v prípade osoby, vyžadujúcej osobnú asistenciu, účasť asistenta

 -              uhradenie účastníckeho poplatku 120 € po doručení faktúry so splatnosťou 07.8.2015

 

Tešíme sa na Vás!

 

Prihlášky posielajte výlučne poštou na adresu:

Pavel Bílik

Slovenský paralympijský výbor

Benediktiho 5

811 05 Bratislava

  

Na stiahnutie:

* * * Formulár prihlášky * * *

 

 

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!