The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

3. kemp mladých talentov sa skončil

Treti kemp 2015V sobotu 22. augusta sa v doobedných hodinách rozlúčilo s prekrásnym prírodným prostredím strediska športu zdravotne znevýhodnených na Remate 18 detí, ktoré sa počas týchto prázdnin zúčastnili v poradí už tretieho mládežníckeho športového kempu "Hľadáme talenty". Tretí kemp bol od predchádzajúcich dvoch trochu odlišný vo svojom zameraní i obsahu. Samozrejme športová stránka kempu zostala zachovaná, v jeho obsahu však dostali priestor aj adrenalínové športové aktivity. Taktiež zloženie účastníkov kempu bolo špecifické, nešlo totiž už o úplných začiatočníkov, ale o deti, ktoré už v minulosti základný motivačný kemp na Remate absolvovali. Organizačný tím mal preto dostatok informácií a predstavu o schopnostiach účastníkov a tomu prispôsobil aj jeho obsahovú stránku. Program bol bohatý a náročný, pričom nechýbali aj rôzne adrenalínové aktivity, z ktorých asi najviac zaujalo lezenie na stene s dopomocou odborných inštruktorov. V ich sprievode si všetci mladí športovci mohli otestovať svoju odvahu i šikovnosť a postaviť sa zoči-voči 10 metrovej lezeckej stene. K tradičným letným športom sa v programe tretieho kempu pridali aj volejbal v sede, cyklistika v tandeme, prebehli aj riadne tréningy v lukostreľbe, streľbe, letnej príprave lyžiarov a plávaní. Veľký dôraz sa kládol aj na kondičnú stránku, ktorú vhodne dopĺňali každodenné zápasy vo floorbale. A keďže každý mladý športovec túži po súťažení, pripravený bol aj dlhodobý turnaj v bocii, alebo pretek 3-členných tímov "O prežitie v prírode", kde športové stanovištia boli doplnené i stanovištiami vedomostnými, s tématikou ochrany prírody, či paralympizmu.

Všetky športové kempy, ktoré Slovenský paralympijský výbor organizuje sú výnimočné i účasťou našich úspešných paralympionikov. Tretí kemp bol ešte výnimočnejší, pretože viacerí z nich celý kemp absolvovali aj ako inštruktori a tak strávili s deťmi veľa zmysluplného času. Osobnosti paralympijského športu ako Jakub Krako, Martin France, či Robert Ďurkovič tak mohli počas celého týždňa ovplyvňovať otvorenú športovú dušu mládežníckych účastníkov v tom najlepšom slova zmysle. Počas jednotlivých dní sa k nim pridali aj Veronika Vadovičová so športovou streľbou, Marcel Pavlík a Milan Kašiak s lukostreľbou, Ladislav Bočkor s horským handbikom, Marek Hlavina s cyklotrialom a o úspechoch nášho paralympijského hnutia prišiel porozprávať aj generálny sekretár SPV Samuel Roško.

Veľké poďakovanie tiež patrí celému organizačnému tímu, ktorý výrazne stál pri úspechu všetkých troch kempov - vedúcemu Jánovi Strmenskému a inštruktorom Marekovi Dobiášovi, Jozefovi Pochybovi, Dárii Strmenskej a Jarke Gazdíkovej.

Letnými kempami cez tieto prázdniny prešlo 39 detí. Ďalším dôležitým cieľom organizátorov  je upevniť a ďalej podporovať vzťah zdravotne znevýhodnených detí k športu a pohybu, ktorý sa počas kempov stal prirodzenou súčasťou ich každodenného programu. Pri napĺňaní tohto cieľa im budú určite veľmi nápomocní aj tzv. paralympijskí motivátori, ktorí budú každého účastníka kempu v priebehu mesiaca september kontaktovať a snažiť sa pomáhať pri ďalšom napredovaní našich mladých športových talentov.

Organizátori, športovci, tréneri, my všetci budeme trpezlivo sledovať ich ďalšie kroky a dúfať, že šport sa stane pre nich dôležitým odrazovým mostíkom k plnohodnotnému zapojeniu sa do spoločnosti i k dosiahnutiu želaného úspechu, uznania a akceptácie. A možno spomedzi najlepších z nich vyrastú aj naši noví "paralympijskí víťazi", ktorí budú svojimi výkonmi robiť radosť nielen nášmu hnutiu, ale i celému Slovensku! 

 

V týchto dňoch budú informovaní aj rodičia, ktorých deti sa počas tohto leta na kempy pre veľký záujem nedostali a prejavili záujem o prípadný 4. letný kemp v termíne 28. augusta až 2. septembra. Pre všetkých záujemcov však bude potešujúca aj informácia, že Slovenský paralympijský výbor začne čoskoro konkrétne pripravovať i zimné pokračovanie série letných športových kempov mládeže.

 

Pavel Bílik - koordinátor športu mládeže.

treti 2015 kone treti 2015 volejbal treti 2015 lezenie treti 2015plavanie treti 2015 tandem

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!