The best bookmaker bet365

Best bookmaker bet365 register

A+ A A-
Bleskovky
V sekcii "Register" nájdete množstvo pravidelne aktualizovaných informácií, týkajúcich sa členskej základne našho zväzu.                Formuláre a tlačivá sú k dispozícii v sekcii "O nás", nájdete tu aj fakturačné údaje zväzu, či dôležité dokumenty ako platné Stanovy, či smernice.

Stolní tenisti zakončili sezónu

st tenis vseobecnaVýborné podmienky, ktoré vždy na Myjave pre nás pripraví rodina Barbierikovcov využili naši stolní tenisti aj na bilancovanie.

Záverečným kolom spoločnej ligy sa skončili tohto ročné súťaže vozíčkarov aj stojacich hráčov a tak po krátkej prestávke, ktorú sme potrebovali na prepočítavanie bodov za celý ročník, riaditeľ líg Ján Lackovič prečítal celkové poradie v obidvoch ligách. Pozitívom v oboch súťažiach je nárast účastníkov a nižší celkový vekový priemer hráčov. Dáva to predpoklad nástupu novej generácie a možno aj nárast konkurencie pre súčasnú generáciu úspešných reprezentantov.

Po vyhodnotení tohtoročných líg nasledovalo bilancovanie 4-ročného cyklu 2013 – 2016 predsedom štk stolného tenisu Ľubošom Dobrotkom. Celé znenie bolo v predchádzajúcich dňoch prístupné aj na našej stránke www.sttp.sk a tak sa len v krátkosti vrátil k tejto správe a prítomných informoval o aktuálnych otázkach a témach v stolnom tenise zdravotne znevýhodnených športovcov.  Po odstúpení  Sašu Dragaša z postu hlavného reprezentačného trénera prebehli rokovania s oslovenými trénermi a po vzájomnej dohode sa funkcie hlavného trénera na obdobie do PH Tokio 2020 ujal skúsený Andrej Bardoň. Ako prvá úloha pre nového trénera bola spolupráca na vytvorení kritérií pre zaradenie hráčov do jednotlivých reprezentačných družstiev. Na základe ich vypracovania potom hlavný tréner doplnil hráčov do jednotlivých výberov a predložil ich nominácie na schválenie štk. Zároveň boli vypracované aj kritériá pre nominácie hráčov na vrcholné podujatia v roku 2017 – MS družstiev v máji v Bratislave a ME, ktoré prebehnú v Lašku na prelome septembra a októbra tohto roku. Ako druhá úloha pre hlavného trénera je teraz vybrať si svojich najbližších spolupracovníkov – asistentov.

Vypracovaním vyhodnotenia 4-ročného paralympíjskeho cyklu sa skončilo aj súčasné zloženie štk stolného tenisu a predseda SZTPŠ Ján  Riapoš všetkým členom odovzdal ďakovné plakety za ich odvedenú prácu v tomto období. Z tohto dôvodu sme oslovili všetky registrované kluby, aby do 30.11.2016 zaslali návrhy na zloženie novej komisie štk, ktorá bude riadiť náš šport v najbližšom 4-ročnom období. Z klubov sa vrátilo niekoľko návrhov mien na nových členov štk, aj návrhov na reprezentačných trénerov spolu s pripomienkami na nové pravidlá domácich líg a predpisu pre Majstrovstvá republiky v stolnom tenise – MSR na rok 2017 sú v pláne na marec.  Do zvolenia novej športovo technickej komisie stolného tenisu budú stolný tenis v prípade potreby SZTPŠ zastupovať Tomáš Varga, Ján Riapoš a Ľuboš Dobrotka.

Záverečné slovo v bilancovaní mal predseda SZTPŠ Ján Riapoš, ktorý toto obdobie napriek sklamaniu z výsledkov na PH v Riu označil ako veľmi náročné ale aj úspešné vo viacerých smeroch. Záverom všetkým poďakoval za osobitný prístup každého jedného či už hráča, trénera, doprovodu, alebo organizátora a pozval nás na záverečné posedenie pri mikulášskych dobrotách a príjemnej hudbe.

Zloženie reprezentačných výberov v stolnom tenise pre rok 2017.

„A“ reprezentácia SR:

Ján Riapoš – TT2

Martin Ludrovský – TT2

Alena Kánová – TT3

Richard Csejtey – TT8

„B“ reprezentácia SR:

Peter Mihálik – TT4

Andrej Mészáros – TT4

Reprezentácia SR „do 23 rokov“:

Lukáš Kližan – TT2

Boris Trávníček – TT4

Tomáš Valach – TT7

Jozef Kršiak – TT8

Naposledy zmenené

Partneri

S podporou

 

ministerstvo logo 

Prostriedky zo štátneho rozpočtu na šport

v roku 2019: 1 546 180 eur

                                                                        

Výmenu okien na Chate SZTPŠ

podporil a realizoval

BEService logo doplnkove

Nájdete nás na Facebooku© 2013 sztps.sk | Powered by Joomla!